Đợt thi thứ 2: Cuộc thi trực tuyến “Đoàn viên thanh niên với Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”

787

Chỉ cần trả lời chính xác 04 câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng. Bạn đã có cơ hội nhận 01 trong 05 cặp voucher vé xem phim.
Đợt thi thứ II: từ ngày 02/05/2018 đến hết ngày 15/05/2018